Ярый эле дуслар бар

Музыка: Кулахметова Ф.
Слова: Шагиахметов Г.

Козлэрдэн сон
язга ерак эле
Араларда салкын
кышлар бар
Козлэрдэн сон
язга ерак эле
Араларда салкын
кышлар бар

Ярый эле
куннеллэрнен кошын
Жылытырдай якын
дуслар бардуслар бар
Ярый эле
куннеллэрнен кошын
Жылытырдай якын
дуслар бардуслар бар

Жылытырдай якын
дуслар бардуслар бар
Барысыда жылы
якка китми
Безнен белэн
калган кошлар бар
Безнен белэн
калган кошлар бар

Калган кошлар
эйдэ жырламасын
Янда жырлап торган
дуслар бардуслар бар
Янда жырлап торган
дуслар бардуслар бар
Хушларыма килэ
алмас идем

Аерылсам туган илемнэн
аерылсам туган илемнэн

Бэллур савыттада
сула бит ул
Озелмэсен чэчэк
геленнэнгеленнэн
Озелмэсен чэчэк
геленнэнгеленнэн

Котмэгэндэ язмыш бураннары
яздыралар кайчак хушлардан
Яздыралар кайчак хушлардан

Хушларыма килэ алмас идем
аерылсам якын
Дуслардандуслардан
аерылсам якын
Дуслардандуслардан

Шрифты для сайта