Алло

Музыка: Молжанов К.
Слова: Урманбетов К.

Алло, бул ким?
Кимди издедиң?
Тааныдыңбы?
Жылдыз белең?

Ооба, мен жылдызыңмын жанашпаган,
Сырды издедим.
Кечириңиз, ким дедиңиз?
Бир сулуунун тирегибиз,
Азыр бойдок, башыбыз бош.
Бош орунга гүл эгиңиз.

Ой, ой, карындаш, андай дебеңиз,
Сүйлөйбүз ошондой, неге кыз
Кырк үйдүн тыюусу болсо, биз
Жаныңа кандай келебиз?
Кел сырдашалы, кел сырдашалы,
Кошулсун биздин күнүбүз.

Ой, ой, агатай, андай дебеңиз,
Кандай айт, ошондой көнөбүз.
Баркымды бил, баалай алсаң сен,
Багыңа карай көрөбүз.
Кел сырдашалы, кел сырдашалы,
Кошулсун биздин күнүбүз.

Канчада экен чын жашыңыз?
Сулуулардын сырдашыбыз.
Кыздын жашын сурабайт го,
Кай жылкы эле курдашыңыз?
Курдаштарым келсе жүзгө,
Менин жашым он сегизде.
Азыр эле жолуксам дейм,
Мейли ишен, мейли ишенбе.

Жок, жок, агатай, андай дебеңиз,
Кандай айт, ошондой көнөбүз.
Баркымды бил, баалай алсаң сен,
Багыңа карай көрөбүз.
Кел сырдашалы, кел сырдашалы,
Кошулсун биздин күнүбүз.

Ой, ой, карындаш, андай дебеңиз,
Сүйлөйбүз ошондой, неге кыз
Кырк үйдүн тыюусу болсо, биз
Жаныңа кандай келебиз?
Кел сырдашалы, кел сырдашалы,
Кошулсун биздин күнүбүз.

Алло,
Алло.

Наверх