Гармунчы Булсын Яры

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Әй дусларым
сезгә әйтәм
Гармунчы булсын яры
Гармунчыны буыннары
Саен мәхәббәт аны
Гармунчыны буыннары
Саен мәхәббәт аны

Суда суда суда
йөзәләсе
Ме мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме
Суда суда суда
йөзәләсеме
Мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме

Гармунчылар
гармун уйный
Кулында
балдагы бар
Гармунчы
дигән даны бар
Сөеп туймас
яры бар
Гармунчы дигән
даны бар
Сөеп туймас
яры бар

Суда суда суда
йөзәләсе
Ме мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме
Суда суда суда
йөзәләсеме
Мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме

Утырмагыз урындыкка
Гармунчылар утырсын
Бөгелә-сыгыла гармун уйный
Ул ничек онытылсын
Бөгелә-сыгыла гармун уйный
Ул ничек онытылсын

Суда суда суда
йөзәләсе
Ме мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме
Суда суда суда
йөзәләсеме
Мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме

Гармунчылар
гармун уйный
Матур көйләр
көйлибез

Син алырлык
мин барырлык
Булсак кына
йөрибез
Син алырлык
мин барырлык
Булсак кына
йөрибез

Суда суда суда
йөзәләсе
Ме мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме
Суда суда суда
йөзәләсеме
Мин сине курми
тузәлмим
ә син тузәләсеме

Шрифты для сайта