Ялгыз агач

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Биек тау башында авылым каршында
Күп гасырлар шаулый бер агач
Беркем белми аның кайчан туган чагын
Беркем белми aның серләрен
Гомер җиле исә агач ялгыз үсә
Язлар көзләр кичә ялгызы
Беркем белми аның кайчан туган чагын
Беркем белми аның серләрен

Наверх