Кара карлыгач микән

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Сандугачым, әйт үземә,
Кайсы талга кунасың?
Кара карлыгач микән,
Сары сандугач микән
Аны үстергән әнкәсе?

Кара карлыгач микән,
Сары сандугач микән
Аны үстергән әнкәсе?

Сандугачлар басып сайрап,
Сындырган гөлләремне;

Кара карлыгач микән,
Сары сандугач микән
Аны үстергән әнкәсе?

Кара карлыгач микән,
Сары сандугач микән
Аны үстергән әнкәсе?

Наверх