Кошлар кебек

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Кошлар кебек

Sandugachum hit neieme
каisy talga kunasyp
Каra karlugach miken
saru sandugach miken
Аnu netergen egese
каra karlugach miken
Saru sandugach miken
аnu netergen egese

Sandugachlar
basyp sairap
Sundurgan golleremne
каra karlugach miken
Saru sandugach miken
аnu netergen egese
Каra karlugach miken
saru sandugach miken
Аnu netergen
egese

Наверх