Райхан

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Аклы ситса кулмәгемне
Якаларын кем уйган
әй исеме Рәйхан
кемнәр куйган
Сине лә куреп
кем туйган
әй исеме Рәйхан
кемнәр куйган
Сине лә куреп
кем туйган

Рәйхан бирде
кулъяулыгы
Алды биргән
яулыгы
әй алмады биргән
яулыгы
Алды йөрәгем
саулыгын

Аклы ситса кулмәгемне
Табалмадым ишләрен
әй гомерем буйларына
Рәйхан
Оныта алмасам
нишләрем
әй гомерем
буйларына сине
Оныталмасам
нишләрем

Наверх