БИЛИП ЖУР

Музыка: Борбиевдики Б.
Слова: Борбиевдики Б.

Токточу, жигит,
Айтайын, сенде бар бир сөзүм.
Мен сенден коркпоймун,
Сен антип кабакты түйбөгүн.
Билемин байлык бар,
Кыздарың башка дагы көп.
Бирок, ал кызга тийбегин,
Ал кызга тийбегин,
Анткени ал менин сүйгөнүм.

Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Болду келбей жүргүн.
Жигити бар экен деп,
Эми сен билип жүргүн.
Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.

Билемин, байлыкка,
Сен алып баарын көнгөнсүң.
Оту жок жалынга,
Калп эле кыйналып күйбөгүн.
Сен жигит таң калба,
Ал үчүн даярмын мен баарына,
Анткени ал менин,
Анткени ал менин сүйгөнүм.

Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Болду келбей жүргүн.
Жигити бар экен деп,
Эми сен билип жүргүн.
Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.

Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Болду келбей жүргүн.
Жигити бар экен деп,
Эми сен билип жүргүн.
Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.

Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Болду келбей жүргүн.
Жигити бар экен деп,
Эми сен билип жүргүн.
Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.

Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.
Дүрүдүм, дүрү-дүрүдүм,
Дүрү-дүм-дүм.

Наверх