Тоолук кыз

Музыка: Осмонов К.
Слова: Иманбаев А.

Ат чапсаң ат мыктысын алыстаткан,
Арт жакта азаматтар калып жаткан.
Санаага чөгүп кетип бүт карааның,
Саматтың далайларды алыс жактан.

Эй, тоолук кыз, ой, тоолук кыз,
Тойбой сенин элесиңе,
Топ жигиттер ашыкпыз.

Кайратың карды эритет чыкыроондо,
Ажарың айды үркүтөт түнкү тоодо.
Өрттөнүп кетеби дейм боз уландар,
Өзүңө жакындашып бир болгондо.

Эй, тоолук кыз, ой, тоолук кыз,
Тойбой сенин элесиңе,
Топ жигиттер ашыкпыз.

Чабандык кесип — сенин баатырдыгың,
Чабалдык кылат эрдин баатырдыгын.
Кошулсаң сага шаардык даяр эле,
Койчу болуп берүүгө макулдугун.

Эй, тоолук кыз, ой, тоолук кыз,
Тойбой сенин элесиңе,
Топ жигиттер ашыкпыз.
Тойбой сенин элесиңе,
Топ жигиттер ашыкпыз.

Наверх