Суктанам

Музыка: Борбиев Б.
Слова: Борбиев Б.

Суктанам, суктанамын,
Жапжашыл айланага.
Укмуштай жаз көркөмү,
Теңелбейт сага гана.
Теңелбейт сага гана.

Тартынбай бери карап күлчү, жаным,
Бек кучактап жүзүмдөн сүйчү, жаным,
Түбөлүк күлгүн болуп жүрчү, жаным, жүрчү, жаным.

Аралап жаш шиберди,
Келесиң сен жаныма.
Сезимиң уялыңкы,
Сезилет мага гана.
Сезилет мага гана.

Тартынбай бери карап күлчү, жаным,
Бек кучактап жүзүмдөн сүйчү, жаным,
Түбөлүк күлгүн болуп жүрчү, жаным, жүрчү, жаным.

Тартынбай бери карап күлчү, жаным,
Бек кучактап жүзүмдөн сүйчү, жаным,
Түбөлүк күлгүн болуп жүрчү, жаным, жүрчү, жаным.

Тартынбай бери карап күлчү, жаным,
Бек кучактап жүзүмдөн сүйчү, жаным,
Түбөлүк күлгүн болуп жүрчү, жаным, жүрчү, жаным.

Тартынбай бери карап күлчү, жаным,
Бек кучактап жүзүмдөн сүйчү, жаным,
Түбөлүк күлгүн болуп жүрчү, жаным, жүрчү, жаным.
Жүрчү жаным, сүйчү жаным.

Наверх