Maid ja rahvaid maha jättes

Музыка: Эстонская народная
Слова: Эстонская народная

Maid ja rahvaid maha jättes

Maid ja rahvaid
maha jattes
Roomsalt kodu
poole tottes

Maid ja rahvaid
maha jattes
Roomsalt kodu
poole tottes

Tee peal tahtis
patt mind tappa
Onneks joudsin
kortsituppa

Tee peal tahtis
patt mind tappa
Onneks joudsin
kortsituppa

Kortsitoas oli
ohk nii kibe
Ollest viinast
porand libe

Kortsitoas oli
ohk nii kibe
Ollest viinast
porand libe

Otsiti seal
konemehi

Kellest korts
ka polnud tuhi

Otsiti seal
konemehi

Kellest korts
ka polnud tuhi

Saadi katte
koolipapa

Tassiti
ta rahva ette

Saadi katte
koolipapa

Tassiti ta
rahva ette

Raagiti seal
vanast ajast

Ja ka meie
lunastajast

Raagiti seal
vanast ajast

Ja ka meie
lunastajast

Ukse vahelt
paistis pilu

Korvaltoas
oli naariilu

Ukse vahelt
paistis pilu

Korvaltoas
oli naariilu

Наверх