Крымскотатарские - Алчакъ эвин топеси

Крымскотатарские
Алчакъ эвин топеси
-= Караоке =-

Алчакъ эвин топеси
борламанъыз алай
Алчакъ эвин топеси
борламанъыз алай
Мен гъарипни оксюз деп
хорламанъыз алай
Мен гъарипни оксюз деп
хорламанъыз алай
Алчакъ эвин топесин
торгъай тешкен алай
Алчакъ эвин топесин
торгъай тешкен алай
Мен бу ерге бир
кельдим
хорламанъыз алай
Мен бу ерге бир
кельдим
хорламанъыз алай
Джайырлы олсун яш
олсун
къулут олмасын алай
Джайырлы олсун яш
олсун
къулут олмасын алай
Корьген сайын яш юрек
хор болмасын алай
Корьген сайын яш юрек
хор болмасын алай
Алчакъ эвин топесин
борламанъыз алай
Алчакъ эвин топесин
борламанъыз алай
Мен гъарипни оксюз деп
хорламанъыз алай
Мен гъарипни оксюз деп
хорламанъыз алай

Наверх