Крымскотатарские - Алтын юзюк

Крымскотатарские
Алтын юзюк
-= Караоке =-

Алтын да юзюк
кесильмез
Дердим де артар
эксильмез
Куньде де
бинъданесин корьсем
Бири де санъа
беньземес
Куньде де
бинъданесин корьсем
Бири де санъа
беньземес
Дагъгъа да бардым
дагъ ичюн
Гуль къопардым
яр ичюн
Джумледе достлар
душманым олды
Яр сени севген ичюн
Джумледе достлар
душманым олды
Яр сени севген ичюн
Алмыдыр сенинъ
явлугъынъ
Мормудыр сенинъ
явлугъынъ
Ойнамайсынъ ич
кульмейсинъ
Екъмыдыр сенинъ
савлугъынъ
Ойнамайсынъ ич
кульмейсинъ
Екъмыдыр сенинъ
савлугъынъ
Алтын да юзюгим ташы
Янды да юрегим башы
Якъты да мени яндырды
Шу мааленинъ бир яшы
Якъты да мени яндырды
Шу мааленинъ бир яшы

Наверх