Крымскотатарские - Гузель Къырым

Крымскотатарские
Гузель Къырым
-= Караоке =-

Алуштадан эскен ельчик
юзюме урды
Балалыкъта оськен
ерлер
козюме тюшти
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Багъчаларнынъ
мейвалары
бал иле шербет
Сувларыны ичип ичип
тоялмадым мен
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Бала-чагъа Ватаным деп
козь яшынъ тёке
Къартларымыз элин
джайып
дувалар эте
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым
Мен бу ерде яшалмадым
Яшлыгъыма тоялмадым
Ватаныма асрет олдум
Эй гузель Къырым

Наверх