Крымскотатарские - Севдим сени

Крымскотатарские
Севдим сени
-= Караоке =-

Коктен ере атсанъ мени,
Атешлере якъсанъ мени.
Мезарлара къойсанъ мени,
Севдим сени, севдим сени.
Мезарлара къойсанъ мени,
Севдим сени, севдим сени.
Не дарылдынъ назлы манъа,
Ич бакъмайсынъ сен бу яна.
Дарылсанъ кель барышайыкъ,
Бульбуль киби сарышайыкъ.
Дарылсанъ кель барышайыкъ,
Бульбуль киби сарышайыкъ.
Чешме ичюн ёргъун акъа,
Акъыз сени къальбим якъа.
Келеджектир сен кельмедин,
Ойле манъа кулюп бакъа.
Келеджектир сен кельмедин,
Ойле манъа кулюп бакъа.

Наверх