Крымскотатарские - Танъ йылдызы

Крымскотатарские
Танъ йылдызы
-= Караоке =-

Танъ йылдызы
парылдай
эп юрек агълай
Танъ йылдызы
парылдай
эп юрек агълай
Айрылыкъта
козюм ёкътыр
назлы Лейлям яр
Айрылыкъта
козюм ёкътыр
назлы Лейлям яр
Бир алманы болейик
эки этейик
Бир алманы болейик
эки этейик
Эки гонълю
бир олса кель
берабер кетейик
Эки гонълю
бир олса кель
берабер кетейик
Сен тишлеген алманы
мен де тишлейим
Сен тишлеген алманы
мен де тишлейим
Сен олмагъан ерлерде
мен не ишлейим
Сен олмагъан ерлерде
мен не ишлейим
Тёгерек йылдыз
тёпемде
ай къаршымда яр
Тёгерек йылдыз
тёпемде
ай къаршымда яр
Тюрлю тюрлю
къасеветлер
вар башымда яр
Тюрлю тюрлю
къасеветлер
вар башымда яр
Тюрлю тюрлю
къасеветлер
вар башымда яр
Тюрлю тюрлю
къасеветлер
вар башымда яр

Наверх