Крымскотатарские - Вардым чешме башына

Крымскотатарские
Вардым чешме башына
-= Караоке =-

Вардым чешме башына
аман аман
Башым къойдым ташына
Вардым чешме башына
аман аман
Башым къойдым ташына
Мен асретлик
бильмез эдим
О да кельди башыма
Мен асретлик
бильмез эдим
О да кельди башыма
Гедже бакъ гидене
аман аман
Бою бензер фидане
Гедже бакъ гидене
аман аман
Бою бензер фидане
Чокъ арадым
буланмадым
Сенинъ киби бир дане
Чокъ арадым
буланмадым
Сенинъ киби бир дане
Уч гогерджин учурдым
аман аман
Дерья денъиз кечирдим
Уч гогерджин учурдым
аман аман
Дерья денъиз кечирдим
Агъламая истемедим
Ойнап кулюп кечирдим
Агъламая истемедим
Ойнап кулюп кечирдим

Наверх