Сагынамын

Музыка: Шаадаев А.
Слова: Шаадаев А.

Асман жалгыз, мен жалгыз,
Адам болбойт армансыз.
Тузагында тагдырдын,
Бирге болбой калганбыз.
Эсте уюп элесиң,
Унута албай бир өзүң.
Турмуш бизди бир кылбай,
Туюп сүйүү жемесин.

Сагынамын, сагынамын,
Неге, жаным, кайрылбадың?
Сагынамын ардагым деп,
Санаа тарттым жообун издеп.
Күтүп келем, күтүп келем,
Карааныңды үмүт менен,
Кең дүйнөдөн жай таба албай,
Күтүп келем, күйүп денем.

Уйкусуз таңдар атты,
Жан дүйнөм алдан азды.
Ой бөлүп эстей берип,
Жалгыздык жанга батты.
Өчүрө албай жүрөгүмдөн,
Өрт-жалында жүрөсүң сен.
Өмүр өтүп кеткиче,
Бир өзүмө келесиң сен.

Сагынамын, сагынамын,
Неге, жаным, кайрылбадың?
Сагынамын ардагым деп,
Санаа тарттым жообун издеп.
Күтүп келем, күтүп келем,
Карааныңды үмүт менен,
Кең дүйнөдөн жай таба албай,
Күтүп келем, күйүп денем.
Сагынамын, сагынамын,
Неге, жаным, кайрылбадың?
Сагынамын ардагым деп,
Санаа тарттым жообун издеп.
Күтүп келем, күтүп келем,
Карааныңды үмүт менен,
Кең дүйнөдөн жай таба албай,
Күтүп келем, күйүп денем.

Наверх